Vrijwilligheid?

 

U kunt conflicten vermijden, oplossen of ermee leven. Bij het oplossen van conflicten helpt dat alle betrokkenen dit kunnen en willen. Ook bij minder vrijwilligheid is een geschikte oplossing binnen uw bereik.

 

Forensische mediation


De term forensisch mediator wordt nog gebruikt door deskundigen voor de formele rechtspraak. Om de verwarring enigermate weg te nemen, is er een nieuwe definitie: ‘deskundigenonderzoek met toepassing van mediation’. De deskundige werkt in opdracht van de formele rechtspraak, geheel buiten de wil van partijen om. Binnen deze opdracht onderzoekt de deskundige of er met de mediation methode voortgang geboekt kan worden. Hierbij staat u onder hoge druk om toe te geven, voor uw gevoel ‘op straffe van een slechte beoordeling’ van de deskundige aan de rechter.

 

Mediation naast rechtspraak


Nadat een procedure is gestart, kan een formele rechter nog voorstellen om mediation een kans te geven. Het is op zichzelf niet bijzonder dat een rechter partijen (ook) dringend uitnodigt om onderling te schikken; vaak is dat tijdens een korte schorsing ‘in de wandelgang’ van het gerechtsgebouw. De vrijwilligheid die de griffier over mediation opschrijft, als zou er een overeenkomst tussen partijen bestaan, wordt zelden zo gevoeld. Tenminste één partij ervaart dwang, omdat de jurisprudentie (de gepubliceerde uitspraken van de formele rechtspraak) leert dat weigering van mediation soms tot een sanctie in de procedure leidt.

 

Passiviteit


Wees ook eerlijk tegen uzelf: heeft u een keus? Als u tegen beter weten in toegeeft of geen beslissing neemt over een conflict, komt ‘de oplossing’ wellicht over u heen. Dat is wellicht niet de oplossing zoals u zich wenste. Allerlei tegenstanders, van overheid en bedrijven, deurwaarders en incassobureaus, tot heel brutale familieleden toe, kennen uw zwakke plek en maken daarvan misbruik. Indien u zich sterk voelt, ervaart u loze dreigementen. Indien u zich zwak voelt, komen diezelfde dreigementen heel hard aan. Mediation voelt dan allerminst vrijwillig; het kan een min of meer noodzakelijk kwaad zijn.

 

Pacificatie


Dezelfde vraag andersom: geeft u een keus aan uw tegenstander? Als u een conflict op de spits drijft of eindeloos rekt, dicteert u een ‘oplossing’ aan uw tegenstander. Wellicht voelt het goed om te winnen. Heeft u een beeld van uw gevoel over een (fors) aantal jaren vanaf nu? Zou het de moeite waard zijn om tenminste te onderzoeken of minder winst nu, ook voor uzelf uiteindelijk méér waard is? Men kan een veldslag en een oorlog winnen. U heeft uw tegenstander nog nodig om de vrede te winnen.

 

Voor uw kinderen


Remediation maakt uw vraag niet passend bij een methode. Stoppen is géén optie, tot beide partijen het daarover eens zijn. ‘Dwarsliggers houden de rails bijeen’ is het motto waarmee uw tegenstander een gemakkelijke aftocht uit het gesprek wordt onthouden. Het beroep op vrijwilligheid kan immers ook een masker zijn, waarachter boos opzet schuilt. Dit kunt u niet zomaar aanvaarden, vooral indien weerloze derden zoals minderjarige kinderen belang hebben bij de uitkomst van het geschil. U vecht dan niet voor uzelf, maar voor die kinderen.

 

De foute mediator


U herkent een foute mediator aan de verhullende taal voordat de mediation begint. In plaats van de nodige uitleg, wordt u ingepakt. Er is geen enkele vrijwiligheid bij forensische mediation. Er is bijna geen vrijwilligheid bij mediation naast rechtspraak. Die werkelijkheid moet worden uitgelegd, met de gevolgen die dat heeft voor de inhoud van de mediation. Een foute mediator behoudt zich het recht voor om te stoppen, zelfs zonder dat de partijen dat willen. Als de mediator u wil doen geloven dat het allemaal wel meevalt en “dat we er het beste van gaan maken” of zoiets, dan wordt u ingepakt.

 

Uw reMediator


U herkent onze mediators aan de heldere uitleg over de vrijwilligheid, of het gebrek aan vrijwilligheid in uw (dreigende) conflict. Als beide partijen vrijwillig kunnen en willen deelnemen, dan zijn er betere kansen om het ijs te breken. Indien een van de partijen druk ervaart van de ander, van familie of van instanties (zoals de formele rechter), dan zou het onverstandig zijn om te gemakkelijk en te veel toe te geven in mediation. Praktisch is dan minder mediation, maar eerder negotiation. Daarbij is een scherp zicht op het eigen belang in de onderhandeling nodig. Uw mediator helpt daarbij.

 

 

< terug verder >

reMediation