Toelatingsexamen?

 

U hoeft geen voorwaarden vooraf te aanvaarden over de vorm van een mediation. U hoeft ook geen voorwaarden vooraf te aanvaarden over de inhoud van uw verschillen. Als u een oplossing zoekt, zult u die vinden.

 

Mediation is een, van veel meer vormen van ‘alternatieve dispuut resolutie’. Ziet het er niet naar uit dat mediation naar de oplossing leidt, dan zijn er dus nog veel andere wegen naar uw doel. En u kunt daarnaast rustig overdenken wat er gebeurt als u de zaak op zijn beloop laat. Tijd heelt weliswaar niet alle wonden, maar als de verhoudingen en de omstandigheden in de loop van de tijd veranderen, ontstaat wellicht een situatie waarmee u wel vrede kunt hebben. Niets doen is soms de beste keus.

 

Overeenstemming vooraf


Laten we aannemen dat u geen vrede kunt hebben met de optie om niets te doen en de zaak op zijn beloop te laten. Dan wilt u actief naar een oplossing toewerken. De voorwaarden vooraf, over de vorm en over de inhoud van de mediation, krijgen dan in de praktijk een opmerkelijk effect: het gesprek dat binnen een goede mediation tot een overeenstemming zou leiden, verplaatst zich in z’n geheel naar de fase voordat deze mediation aanvangt. Bij het sluiten van de mediationovereenkomst waarmee de mediation begint, is het probleem al geschikt en er hoeft alleen nog het resultaat van de mediation te worden opgeschreven. Wij mogen u wel feliciteren, want als u een mediationovereenkomst bijna gaat ondertekenen, is het probleem al nagenoeg opgelost.

 

Geen overeenstemming en geen mediation


Laten we aannemen dat niets te doen geen optie is, maar dat u evenmin vooraf uw belangen wil of kan wegcijferen om maar te kunnen beginnen. Of u krijgt hulp van de formele rechter die verwijst naar mediation voordat de zaak verder juridisch wordt behandeld. Dan kunt u een hindernis tegenkomen die de foute mediator kenmerkt. Met allerlei formules is de boodschap steeds dezelfde: hier begint de foute mediator niet aan. Praktijkvoorbeelden zijn: “Ik moet dit niet doen om mij moverende redenen”; “Ik vind de zaak is niet rijp voor mediation”; “Ik ervaar onvoldoende commitment bij partijen”.

 

BATNA vooraf


Zelfs als u aanvoelt dat er welbeschouwd geen andere optie is dan om met uw tegenstander maar om tafel te gaan, om erger te vermijden, dan hoeft u zich niet zomaar over te geven. De voorbereiding op elke onderhandeling, elke confrontatie en elke mediation is om eens goed bij uzelf te rade te gaan. In de taal van de leermeesters van het vak: onderzoek uw Best Alternative To a Negotiated Agreement. Het beste alternatief voor het onderhandelingsresultaat kan zijn om in mediation niet weg te geven, wat u kon houden door de zaak op zijn beloop te laten, of wat u van de formele rechter waarschijnlijk toegewezen zou krijgen. Mediation kan goed zijn voor beide (of zelfs meer dan twee-) partijen en voor de onderlinge verhoudingen. Maar het is niet vanzelfsprekend dat in onderhandeling of in mediation ‘halverwege’ ook het beste eindpunt is.

 

De foute mediator


U herkent een foute mediator aan de eis om mediation te starten met een mediationovereenkomst aan het begin. Let goed op dat in de concept overeenkomst die aan u ter ondertekening wordt voorgelegd, het geschil kan zijn opgeschreven als de definitie waarop de oplossing noodzakelijk zal aansluiten. Dit gebeurt vaker in situaties  met ongelijke macht; zoals wanneer mediation wordt aangeboden door een werkgever of door een overheidsinstantie.  Lees voor ‘aanbieden’ dan maar gewoon: ‘opleggen’ en de uitkomst van zo’n afgedwongen mediation staat ook al vast.

 

Uw reMediator


U herkent onze mediators aan de bespreking van uw beste alternatieven voor mediation, voordat over een begin van mediation wordt nagedacht. Waar een foute mediator u in de kou laat staan, begint het voor onze mediators juist interessant te worden: onhandelbare conflicten (intractable conflicts) zijn een uitdaging die wij juist graag opzoeken. Hoe gecompliceerder de zaak, hoe meer ‘knoppen’ waaraan zinvol gedraaid kan worden, des te meer voldoening geeft uw opdracht.

 

 

< terug verder >

reMediation